મુવી રિવ્યુ – છીછોરે 2222

Zaverchand Meghani মাতরুবার্তি যাচাই করা হয়েছে দ্বারা বাংলা Adventure Stories

પ્રકરણ-37 અન્યા રાજવીરની વાતો સાંભળીને સાવ શૂન્યમનસ્ય થઇ ગઇ એને સમજાતું નહોતું કે વિધિનાં વિધાન કેટલાં ઝડપથી બદલાઇ ગયાં એણે રાજવીરની આંખોમાં ઝાકળ જોયું અને રાજવીરને ગળે વળગી ગઇ અને આશ્વાસન આપ્યુ રાજવીરે સ્વસ્થ થતાં કહ્યું "અન્યા હવે ...আরও পড়ুন